Nyugat és Napkelet között: folyóiratok és írók hálózata 2020 október 27. – # Az irodalom rejtett hálózatai

Az elmúlt közel három évtized digitalizálási projektjeinek köszönhetően mára jelentős mennyiségű adat áll rendelkezésre a bölcsészettudományok területén is. Míg néhány évtizede csak álomképként vagy igen távlati célként lebeghetett a humán tudományok kutatói előtt nagyobb szövegkorpuszok, adathalmazok elemzése, jelenleg (sokak munkájának jóvoltából) ezek megléte szinte magától értetődő. A kísérleti projektet, amelynek kiinduló elképzelése az volt, hogy az elérhető adatokból ismerjük meg a 20. század elejének folyóirat-kultúráját Maróthy Szilvia, a BTK Irodalomtudományi Intézetének fiatal kutatója és Minkó Mihály adatvizualizációs szakértő mutatja be.

A projekt több izgalmas, apróbb eredményt hozott, a téma és a digitalizálási tendenciák megismerése szempontjából egyaránt. Részint annak felismerését, hogy a rendelkezésre álló jelentős adatmennyiség nem is annyira jelentős, az adatok elemzéséhez pedig minőségük sem megfelelő. Ez nem egyedi tapasztalat, hasonló megállapításokra jutottak például a nemrégiben megrendezett Az adatbőség zavarai: Sajtótörténeti kutatások és a digitalizáció című műhelykonferencia kutató és könyvtáros résztvevői is.