„SENKINEK GYANÚSÁGA SE LEHESSEN HIBÁS ÉLETÜKRŐL” – HÁZASSÁGI KRÍZISEK A 18-19. SZÁZADI SZILÁGYSÁGBAN 2021 október 20. – # Mindennapok története

Tőtős Áron történész, a nagyváradi Körösvidéki Múzeum munkatársa, az ELTE BTK doktorandusza a 18-19. századi családok belső konfliktusaiba enged bepillantást egy partiumi falu egyháztanácsi jegyzőkönyvei alapján.

A szilágysági Kémer község református egyházának 18–19. századi jegyzőkönyvei révén a családok magánéletének legintimebb titkaiba nyerhetünk bepillantást. A korabeli dokumentumokból megismerhetjük férjek és feleségek sérelmeit és reményeit, de elvárásait és vágyait is. Megelevenednek azok a családi viszályok is, amelyek konfliktusokhoz és nemegyszer különköltözéshez vagy váláshoz vezettek. Ezek a források azért is különlegesen értékesek, mert az írástudatlan paraszti rétegek nagyon kevés írásos nyomot hagytak maguk után. Cselekedeteik mozgatórugói tehát az egyházi és a világi fórumok előtt tett vallomásaik révén mutatkoznak meg leginkább.