„Sokat tehet a nő a társadalomban: betölteni nem csak emberi, de honleányi kötelességeit” Kánya Emília mint normaszegő anya 2022 július 01. – # Mindennapok története

Bozsoki Petra a Habsburg Birodalom első női szerkesztőjének, Kánya Emíliának pályafutását idézi meg, aki a honleányi szerep sajátos újraértelmezésével tette társadalmilag elfogadottá példátlan élethelyzetét és szokatlan döntéseit.

Ha valaki figyelemmel kíséri a nők helyzetéről folyó kortárs kulturális és tág értelemben vett politikai közbeszédet, könnyen az a benyomása alakulhat ki, hogy a nemek egyenlőségéért folytatott küzdelem eredményei kizárólag a liberális világnézet következményei lehetnek, vagy pedig csakis azzal szoros összefüggésben bontakozhattak ki. E történeti elbeszélés szerint a 19–20. századi női emancipáció középpontjában a minden tekintetben szabad, autonóm középosztálybeli nő képe áll, aki választó és választható, aki a nyilvános és szakmai tereket a férfiakkal egyenlően használja, emellett családi státuszáról, testéről, szexuális szokásairól önállóan dönt. A „hagyományosnak” tekintett „női” szerepek (háztartás, anyaság, nemzeti kötődés) e szerint olyan külső gátat jelentenek, amit le kell rombolni az „egyéni kiteljesedéshez”. Ha azonban figyelembe vesszük például Kánya Emília pályáját, láthatjuk, hogy ez a típusú nőtörténeti elbeszélés rendkívül egyoldalú.

*

A cikk a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban megvalósuló NKFIH Tudományos Mecenatúra Katt(anj) a tudományra! (MEC-N140829) projekt keretében készült.