Petőfi(vel) új utakon | Petőfi versei és emlékezete térképen 2023 május 28. – # Az irodalom rejtett hálózatai

Érdekelnek az adatvizualizációk?
🖱️ Látogass el a Kattanj a tudományra Tableau profiljára!

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy segédszerkesztő, ki diszes hivatalába beleunván, utazni ment.

Petőfi Sándor, Úti jegyzetek

Az író, költő, szerkesztő, katona, vándorszínész Petőfi kalandos életén végigtekintve szembetűnő, milyen sok helyen járt, szinte folyton úton volt – ezt örökítik meg az Úti jegyzetek (1845) és Úti levelek (1847) is. De gondoltátok volna, hogy pusztán költeményei több mint hetven településhez köthetők? Posztunkban térképes vizualizációk segítségével mutatjuk meg, milyen versek, verskötetek kapcsolódnak az egyes településekhez, és a mai településeink miként őrzik Petőfi Sándor nevét, szellemét.

Verstérkép

Az alábbi, interaktív térképen láthatók Petőfi versei keletkezési helyük szerint együttesen, a jobb oldalon található választó segítségével pedig a versesköteteket külön is megtekinthetjük. A költőnek összesen 859 versét ismerjük, a versek jelentős része az életében megjelent 9 kötetben kapott helyet.

Petőfi rövid pályafutása során nemcsak lenyűgöző életművet hagyott hátra maga mögött, de rengeteg kilométert is. Költészete műfaji és verstani szempontból is igazán változatos képet nyújt. Ahogy Vaderna Gábor fogalmaz a Vándor Petőfi című virtuális kiállítás előszavában:

“Petőfi vándor volt a javából. Keresztül-kasul szelte az országot – gyalog, szekéren, sőt vasúton. Olykor azért ment, mert el akart vonulni írni, olykor azért, mert szállását éppen felmondták, olykor kalandvágyból, olykor régi barátokat látogatott meg, olykor a szerelmet kereste, olykor iskolát váltott.

[…] 

Amikor a népies zsánerei sikert aratnak, akkor a biedermeier dalköltészet felé fordul, amikor sikere lesz a János vitézzel, akkor egy halott lányhoz ír érzékeny szerelmes verseket, a romantikus töredékek költészetét követik a bárdköltészet hol buzdító, hol bizonytalankodó versei. Petőfi nem áll meg, hanem költészettípusról költészettípusra ugrik – vagy ha tetszik, VÁNDOROL.”

(Vaderna, Bevezető)

A térképen szűrhetünk egy vagy több kötetre is, a városok feletti körök pedig azt mutatják, hol keletkeztek a kiválasztott kötet versei. A körök mérete az adott településhez kötődő keltezések számával arányos. Ha egerünket a kör fölé visszük, a pontos számot is megtekinthetjük, a körre kattintva pedig lenyílik a településhez kapcsolódó versek listája (kötet, cím vagy kezdősor, keletkezés helye, ideje). A vizualizáción a versek első kötetbeli megjelenését szerepeltettük, így a kötetek listájából a még Petőfi életében, 1848-ban két kötetben megjelent Összes versei kiadás a listában nem szerepel, mivel az a korábbi kötetekhez képest új verset nem közöl. A köteten kívül megjelent versekre a “Nem jelent meg kötetben” kategóriával szűrhetünk.

A Petőfi horgászegyesülettől az iskolákon át a közterületekig és emlékhelyekig

Petőfi Sándor emlékezete szinte minden településünkön jelen van valamilyen formában, például utcanévként, valamilyen intézmény vagy vendéglátóhely nevében. Mivel számos helyen megfordult, emléktáblák, szobrok is megidézik a költőt, életének egy-egy eseményét. Vajon mennyire őrzik emlékét az egyes települések? Ennek jártunk utána a OpenStreetMap (OSM) segítségével, melyről részletesen alább írunk.

A költő nevét étterem, horgászegyesület és vadásztársaság is viseli az óvodák, általános iskolák, könyvtárak és művelődési házak mellett. Ezeket egy közös térképen gyűjtöttük össze.

Emléktáblák és -helyek

A Petőfi Sándorra, életeseményeire emlékező szobrok, táblák, műalkotások, emlékhelyek listáját is az Open Street Mapből gyűjtöttük ki, valamint saját gyűjtésünkkel bővítettük az OSM adatbázisát. Az alábbi statikus térképet a Maperitive nevű szoftverrel készítettük, az adatforrást pedig az OSM biztosította hozzá. Az OSM grafikus felülete csak egyszerű keresésekre ad lehetőséget, például utánajárhatunk, az adott térképrészleten milyen Petőfivel kapcsolatos térképelemek (utcák, emlékhelyek stb.) találhatók. Részletes térképlekérdezéseket az overpass turbo API-ja nyújt.

Petőfire, életének eseményeire emlékező szobrok, táblák

Utcák, terek

Két (illetve három) további interaktív térképet szintén a Tableau segítségével készítettünk el, az adatforrás ez esetben is az OSM volt – ezek technikai megvalósításáról az Így készült blokkban írunk részletesen. A költőről elnevezett közterületek (elsősorban utcák) településenként az alábbi térképen láthatók. Mivel a települések részletes, utcaszintű térképei nagy méretű fájlokat, így lassú betöltést eredményeztek, ezen a térképen településre aggregáltuk az adatokat. Az Így készült blokkban azonban megtalálható a részletes interaktív térkép is.

Budapestre szűkítve részletes térképen láthatjuk a Petőfi nevét viselő közterületeket:

Így készült

A verstérképhez rendelkezésre álló adatforrás alapján készítettünk egy egyszerű python kódot, amely összekapcsolja az adatforrásban található városokat szélességi és hosszúsági koordinátákkal. Erre a geopy programcsomagot használtuk, amely kifejezetten geográfiai adatok feldolgozását segíti.

Az utak és utcák megjelenítéséhez szintén python programcsomagokat használtunk (geopandas, shapely és pyrosm), amelyek segítségével az OpenStreetMap adatok átalakíthatók, szűrhetők és a megfelelő GeoJSON formátumban exportálhatók. Így nyertük ki az összes utcanév közül azokat, amelyeket Petőfiről neveztek el.

A térképes megjelenítés során az OpenStreetMapben szereplő adatokat használtuk. Az OpenStreetMap egy olyan, közösségi alapon szerveződő térképszolgáltatás, amely rendkívül sok információt tartalmaz és folyamatosan bővül. Annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjunk a Petőfi költészetéhez kapcsolódó településeken található, Petőfi nevét viselő elemekről, saját gyűjtéseinkkel egészítettük ki az OSM adatbázisát, újabb intézményeket, emlékhelyeket azonosítva a térképen.

Ezeket az információkat az OSM-ből egy komplex fájl formájában a felhasználók letölthetik, feldolgozhatják és megjeleníthetik. Az xml fájlban tárolt adatok kulcs-érték párok formájában rögzítik az információkat, mint például az előzőekben említett szobrok, emlékhelyek szűrésére szolgáló párok. A térképeket országonkénti bontásban is megtaláljuk a https://download.geofabrik.de/ oldalon, azonban arra is lehetőségünk van, hogy saját igényeinknek megfelelő térképrészletet exportáljunk ki és töltsünk le. 

A letöltött fájlokat különböző szoftverek segítségével szerkeszteni tudjuk, ilyen például a Maperitive, amelyben úgynevezett “térkép stílust” definiálhatunk, ezáltal saját megjelenítést kölcsönözhetünk a térképeinknek. Így készült a posztban látható statikus emlékhely-térkép.

Az interaktív térképek elkészítéséhez a Tableau Publicot használtuk, erről az ingyenesen elérhető és rendkívül jól használható adatvizualizációs eszközről már több korábbi bejegyzésünkben írtunk.

Petőfi utcák (részletes térkép)

Minkó Mihály – Maróthy Szilvia

Források

Adatforrás: OpenStreetMap, https://www.openstreetmap.org/, utolsó letöltés: 2023. június 1.

Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése. Sajtó alá rend., utószó és jegyz. Martinkó András. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1974. Elektronikus verzió, Magyar Elektronikus Könyvtár, 2008, https://mek.oszk.hu/05900/05911.

Kerényi Ferenc. Petőfi Sándor élete és költészete. Kritikai életrajz. Budapest: Osiris Kiadó, 2008.

Vaderna Gábor „…én csak úgy köpöm a verseket…” Bevezető. (http://vandor.pim.hu/bevezeto)

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Vaderna Gábor szakmai tanácsait, melyekből sokat épültünk.

*

A cikk a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban megvalósuló NKFIH Tudományos Mecenatúra Katt(anj) a tudományra! (MEC-N140829) projekt keretében készült.