“A SZELÍD, OKOS LÉLEK” – FÉNY- ÉS ÁRNYKÉPEK AZ ANYASÁG TÖRTÉNETÉBŐL 2014 május 04. – # Mindennapok története

Szüleim emlékének 

Gyermekszülés mint életfeladat

A gyermeket a hagyományos társadalom Isten ajándékának tekintette: ezt a viszonyulást fejezte ki a kereszténység a születéskorlátozás tilalmával. A vallás parancsa egybeesett a gyakorlati megfontolásokkal is. A magas csecsemő- és gyerekhalandóság mellett csak a minél több születés biztosíthatta a család fennmaradását. Ezt pedig a hagyományos társadalom a legfőbb személyes életfeladatnak tekintette: az egyén elsősorban ősei és utódai sorát összekötő láncszemként gondolt magára. (Az ősiség jogintézménye, azaz a nemesi birtok elidegeníthetetlensége ezt a felfogást jelenítette meg plasztikusan. A föld valódi tulajdonosa a család, és nem a pillanatnyi birtokos; ő mintegy “megőrzésre” kapta azt, azzal a kötelezettséggel, hogy majdan továbbadja a következő nemzedéknek.)  A kétkezi munkát végzők – parasztok, iparosok – szemében a gyermek a családi gazdaság munkaerejeként is értéknek számított, de ő volt a szülők “nyugdíjbiztosítása” is: a munkaképtelen öregek szinte kizárólag utódaik gondoskodására számíthattak.